U bent hier

Activiteiten van de Werkgroep ROWW

In de afgelopen +/- 3 maanden heeft de werkgroep veel bijeenkomsten,  inloop avonden  en middagen  bezocht en werkgroepvergaderingen gehouden.

 

Op 10 April was er door de Stichting Wijdezorg Aarhoeve  een inloopavond georganiseerd waar het nieuwe gebouw gepresenteerd werd. Ook de werkgroep heeft hier zijn licht opgestoken, en o.a. vragen gesteld over de verwachte drukte tijdens de sloop en herbouw, een oplossing gevraagd voor de parkeerproblemen, de verwachte problemen tijdens reconstructie en afsluiting van de Langeraarseweg  , Tafeltje Dekje, Samen eten, enz. In middels is er een Overleg groep met Belanghebbende  voor de problemen betreffende veiligheid van de inwoners tijdens alle bouwactiviteiten en reconstuctie  Langeraarseweg.

 

11 April is de werkgroep voor een eerste overleg met gemeente uitgenodigd betreffende de invulling voor bouwproject Damstaete.- Voormalige terrein van v.Tol en daarachter liggend trapveldje. Hier wordt een plan ontwikkeld voor bouw van vrijstaande woningen voor zelfbouw.

 

12 April waren enkele leden van de werkgroep aanwezig  tijdens de meningsvormende raad betreffende de Actualisering bestemmingsplan Langeraar/Papenveer.

 

23 April was er een werkgroepvergadering waarin alle genoemde punten zijn besproken en wat er in de toekomst staat te gebeuren.

 

24 April  was  er een werkgroeplid aanwezig bij een voorlichtings avond van het Hoogheemraadschap Rijnland  betreffende het nieuwe tracé voor een persleiding als de waterzuivering in Langeraar vervalt.

 

25 April  was er met de werkgroep Roww een bespreking met de gemeente over de Actualisatie bestemmingsplannen voor Langeraar en Papenveer.

 

26 April  is er door de werkgroep met enkele leden deelgenomen aan een overleg met gemeente over de uitvoering Reconstructie Langeraarseweg.

 

7 Mei  weer een werkgroepvergadering

 

14 Mei Was de werkgroep en bestuur uitgenodigd voor een gesprek met wethouders Veninga en Elkhuizen naar aanleiding van de ontwikkeling van bouwproject Langeraar- Oost waar Werkgroep en bestuur in een brief uitleg gevraagd hadden  over de berichten dat er geen uitnodiging aan Woondiensten Aarwoude was voor deelneming  in dit project en er dus  mogelijk geen sociale huurwoningen  gebouwd  zouden worden. Hierbij werd ieder verrast door wethouder Elkhuizen die meedeelde dat de gemeente in Langeraar –Oost niet gaat bouwen maar allen kavels grond zal verkopen. De bouw van woningen zal door de eigenaren van de grond moeten worden gerealiseerd door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Ofwel CPO. Dit betekend dat eigenaar met elkaar een architect  , een aannemer, en zelf materiaal inkopen uit gaan voeren. Door slim in te kopen kunnen er flinke besparingen op bouwkosten  gemaakt worden.

 

22 mei  Naar aanleiding van de uitslag van de enquette over het verplaatsen van de marktkramen bij winkelcentrum De  Strooplikker is er een eerste overleg  met gemeente Afd. Economische zaken en de eigenaar van de Spar om te bespreken wat er moet gebeuren naar aanleiding van deze uitslag. De gemeente zal overleggen met ondernemers en de verkeers/cq parkeersproblemen . en de werkgroep neemt contact op met de Beheerscommissie van de parochie H.Adrianus om op het kerkplein  de markt te houden.

23 mei is er een bijeenkomst met bestuur een alle ander werkgroepen en haar leden, om eens in een ongedwongen sfeer bij te praten. Sponsor vankoffi en een hapje en drankje deze avond was  Philip Bavelaar eigenaar van De Spar!

 

24 mei  Onderhoud met wethouder Gus Elkhuizen. Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraadsvergadering van j.l Waar er werd gesteld dat alle punten betreffende de renovatie van de langeraarseweg in samenwerking met de Dorpsraad Rondom de Plassen zou worden  gedaan Wij hebben duidelijk gemaakt dat de ingediende en aangenomen motie  ,betreffende de z.g. “kaartenactie”van de gemeenteraad , uitgevoerd moet worden door de gemeente , en niet zoals er werd gesteld, samen met de Dorpsraad. Wij werken onafhankelijk van de gemeente. En kunnen dus ook geen politieke motie uitvoeren. 

 

30 mei  Naar aanleiding van een verzoek van LTO om een bijdrage te leveren ter  ondersteuning omtrent de plannen om kassen te slopen,  een werkbijeenkomst bijgewoond  bij de Fam.Wassenburg in Langeraar. Hierbij waren namens Gemeente Nieuwkoop wethouder Veninga en Project manager Actualisering bestemmingsplannen dhr Uko Post aanwezig. Gemeente  wil in eerste instantie niet meewerken  aan een bouwplan voor enkele woningen waar 3500m2 kas voor gesloopt kan worden. Omdat dit een van de hoofdpunten in het Dorpsplan is heeft de werkgroep ROWW hier haar steun aan gegeven.

 

30 mei Inloopavond in Parola betreffende bouwproject Damsteate, deze avond vond de werkgroep vrij onduidelijk waar het de gegeven informatie betrof door 3 verschillende woordvoerders van gemeente.

 

6 Juni Ondertekening van het Convenant met gemeente Nieuwkoop en de Dorpsraden Rondom de Plassen en De Koet uit Noorden in de Sfeerstal te Nieuwveen, hierbij waren ook leden van de werkgroepen uitgenodigd.

 

14 Juni Weer zijn er leden van de werkgroep aanwezig bij een meningsvormende raad. Ditmaal betreft het bouwproject Langeraar- Oost.

25 Juni Inloop middag en avond betreffende reconstructie Langeraarseweg. Weer geeft gemeente de indruk dat dit allemaal in samenwerking met de Dorpsraad is, maar ook hier gaat zij in de fout. Wij hebben overleg gehad, maar hebben niet voor deze inloop kunnen zien of onze voorstellen wel hierin verwerkt zijn. Middels een brief welke we uitreiken aan belangstellenden maken wij dit kenbaar. Ook deze inloop is niet wat wij verwachten van een inlichtingen avond van de gemeente voor een voor de inwoners zo belangrijk onderwerp.

 

26 Juni. De werkgroep Roww  laat zich informeren  betreffende Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hiervoor hebben wij dhr . Allie Blijleven direkteur van Bouwbedrijf Vink en Veenman bereid gevonden om ons hier wat meer van te vertellen. Het bedrijf heeft al 6 werken voor CPO uitgevoerd. Dat dit leerzaam was moge duidelijk zijn.

 

27 Juni bespreking met  gemeente  betreffende Damstaete. Hiervoor is ook Karin Zoet van de werkgroep Jeugd  Welzijn Senioren uitgenodigd omdat  het ook het verplaatsen van het trapveldje betreft. Ook word er door stedebouwkundige Anouk Mourits en projectleider Jos Kroon nog enkel wijzigingen in de plannen aangegeven en de groenvoorziening besproken.

 

28 Juni Presentatie en bespreking bouwproject Langeraar-Oost waarbij de nadruk kwam te liggen op de presentatie van  dhr Yorick Debeus   die als voorzitter van een vereniging van CPO bouwers (46 woningen in Alphen a.d.Rijn) een heel enthousiaste Powerpoint  verhaal vertelde. Maar of dit zo goed vertaald kan worden naar kleinere groepen , op deze vraag wilde hij niet al te diep ingaan.

 

3 Juli 2e Marktkraam overleg.  De beheerscommissie van het Kerkbestuur kan geen goedkeuring  verkrijgen voor het plaatsen van de kramen op het Kerkplein. Besloten word om toch naar het pleintje bij de voormalige groente winkel te verhuizen  waar 3 standplaatsen mogelijk zijn. De viskraam zal zowel op dinsdag als op zaterdag geplaatst worden op de eerste parkeerplaatsen direkt achter het standbeeldje van “De Strooplikker “ Uitvoering  na goedkeuring van de gemeente na de vakantie periode.

 

 

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer