U bent hier

VERENIGING DORPSRAAD “RONDOM DE PLASSEN” BESTAAT 1 JAAR

Op 24 augustus 2012 bestaat de Vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen” 1 jaar . “Rondom de Plassen” is (mede) opgericht om een vervolg te kunnen geven aan de aanbevelingen /suggesties uit het Dorpsplan Langeraar – Papenveer van maart 2011. Een groep van bestuursleden en leden van een 4-tal werkgroepen ( Verkeer en Veiligheid ; Ruimtelijke Ordening , Wonen en Winkels ; Natuur , Recreatie en Water ; Jongeren , Welzijn en Senioren ) zijn met veel enthousiasme aan het werk gegaan en/of gebleven . Hoewel het realiseren van de in de Dorpsplan verwoordde aanbevelingen / suggesties een lange(re) adem vereist , zijn er in het eerste jaar van het bestaan van “Rondom de Plassen” zeker de nodige tastbare zaken bereikt. Vanzelfsprekend is bij het bereiken van deze resultaten overleg en samenwerking met de gemeente Nieuwkoop en andere instanties noodzakelijk geweest .Overleg met de gemeente vindt ook plaats over uit te voeren projecten in Langeraar en Papenveer. De spelregels voor participatie van dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop is vastgelegd in een convenant.

Concreet is het volgende bereikt of is op de agenda van de gemeente Nieuwkoop of andere instanties geplaatst :

  • Het realiseren van een skatebaan in de kern Langeraar
  • Het openbaar vervoer gaat weer door Langeraar en Papenveer rijden 
  • Overleg over de plaats van de marktkramen lijkt tot resultaat te gaan leiden
  • Bij de planvorming over het her-bestraten
  • inrichten van Langeraarseweg is en blijft de Dorpsraad en haar projectgroep “Langeraarseweg” gesprekspartner van de gemeente Nieuwkoop . 
  • De gemeente Nieuwkoop heeft na veelvuldige aandringen door “Rondom de Plassen” en haar werkgroepen alsnog besloten een tijdelijke ontsluitingsweg te gaan realiseren om de veiligheid van de bewoners en de bereikbaarheid van Langeraar te kunnen garanderen 
  • Het project “Samen Eten” is opgestart in de Aarhoeve en wordt nu voorgezet in Parola 
  • De behoefte aan nieuw te bouwen betaalbare huur- en koopwoningen / sociale woningbouw is wederom krachtig aangekaart bij de gemeente Nieuwkoop 
  • Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Nieuwkoop is overleg over het verbeteren van de waterkwaliteit van de Langeraarse Plassen zodat deze weer als zwemwater kunnen worden aangemerkt 
  • De verkeerssituatie voor met name fietsers op en nabij de Papenveerse brug is verbeterd . Toch blijft de verkeerssituatie aldaar een zorgenkind van de werkgroep Verkeer en Veiligheid

Kortom…..”Rondom de Plassen” heeft haar nut en noodzaak in het afgelopen jaar bewezen. Er is veel bereikt en er valt nog veel meer te bereiken .Het bestuur en de werkgroepen blijven zich dan ook onvermoeid inzetten voor de bewoners van Langeraar en Papenveer .

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer