U bent hier

Bestemmingsplan Langeraar

De werkgroep ROWW is door de gemeente bij monde van dhr. Uko Post geïnformeerd over de stand van zaken rondom het bestemmingsplan. Op 25 april zijn met Uko Post alle aanvragen en de voorgenomen beslissingen van de gemeente voor het bestemmingsplan Langeraar & Papenveer doorgenomen. Punten van aandacht waren de aanvragen van de Vossenburgh, Wassenburg, Hijdra, Steenwinkel, van der Jagt (nr126 & nr15).

ROWW heeft haar zorgen rondom de kwekerij op het Landlustpad en de situatie van Tol bij de brug over De Leidsche Vaart nader besproken met wethouder Veninga op 14 mei 2012. Ondanks de frustratie van de werkgroep blijkt dat er zonder medewerking van de betrokkenen hier niet veel aan te veranderen. De gemeente is nog steeds bereid tot overleg en staat open voor oplossingen.

In eerste instantie werd het opruimen van het kassencomplex van Wassenburg geblokkeerd door de gemeente door geen bebouwing in 2e lint toe te staan.
Door een bezoek van de wethouder aan het bedrijf en een gesprek met de eigenaar is er samen met de werkgroep ROWW tot een oplossing gekomen.

3 oktober is het bestemmingsplan dat ter visie zou gaan met Uko Post en Lineke van Hall besproken. De aanvragen van Wassenburg en Hijdra zijn op dat moment tot een tevredenstellende oplossing voor de eigenaren en de gemeente gekomen. Opmerkelijk was het ontbreken van een bestemmingsaanvraag voor voormalige Cafe het Veer in Papenveer door eigenaar van de grond,bouwbedrijf Vink en Veenman. ROWW heeft wel verzocht om het perceel dat direct in het zicht ligt niet te laten verwilderen. Tevens is er gesproken over de aanvraag van de heer van Tol m.b.t. het bouwen van huis op de Geerweg en het vrijgeven van een huis met perceel op de kruising Langeraarseweg-Geerweg (Pulmot). Dit maakt een nieuwe en veiligere inrichting van de kruising mogelijk.

Naast het bestemmingsplan Langeraar en Papenveer is de werkgroep bij gepraat over het bestemmingsplan glastuinbouw. In dit bestemmingsplan zijn de mogelijkheden voor de bestemming wonen aan “de natte kant” iets verruimd en wordt de ruimte voor ruimte regeling ook daar toegepast.

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer