U bent hier

Gebiedsontwikkeling Langeraar-Oost

Nadat Altior in februari 2011 definitief te horen heeft gekregen dat er een verplaatsing zal gaan plaatsvinden, is de huidige locatie van Altior versneld in beeld gekomen bij de gemeente als toekomstige bouwlocatie. Deze bouwlocatie wordt Langeraar-Oost genoemd.
Op basis van de aandachtspunten uit het dorpsplan en het feit dat Langeraar door de gemeente als A-kern is benoemd, heeft het realiseren van woningbouw in Langeraar de volle aandacht van Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels. De grootste kans op woningbouw lijkt er op dit moment te zijn op deze locatie en hierover is de werkgroep dus regelmatig met de gemeente in gesprek.

De gemeenteraad heeft medio 2012 de Startnotitie aangenomen om dit plan uit te gaan geven in bouwkavels waarop door middel van CPO bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)gebouwd kan worden. Deze startnotitie is de basis voor het bestemmingsplan.
CPO houdt in dat geïnteresseerden geen kant en klare woning kopen, maar een kavel waarop gebouwd mag worden naar eigen inzicht binnen de gestelde regels. Door de handen ineen te slaan kan men gezamenlijk (collectief) een ontwerp laten maken waarin de wensen van een ieder kunnen worden vertaald. Vervolgens zal men zelf opdracht tot bouw moeten verstrekken.
Het voordeel van deze methode is dat er een gemêleerd straatbeeld zal ontstaan, bewoners hun eigen wensen hebben kunnen verwezenlijken in de woning en er bovendien kosten kunnen worden bespaard ten opzichte van het aankopen van een bestaande of kant en klare woning.

De ambitie van de gemeente is om te zorgen voor een goede inpassing van natuur en water in combinatie met de aangrenzende te ontwikkelen landgoederen.
De werkgroep wordt goed op de hoogte gehouden in de ontwerpfase van het Landgoed en zal zich ook inzetten om van toegevoegde waarde te zijn om dit privé initiatief te ondersteunen en uit te dragen.
De werkgroep wordt door de gemeente betrokken bij het invullen van een toekomstige informatieavond over dit project.

In het dorpsplan komt een behoefte naar boven voor sociale huurwoningen, onder andere voor starters. De gemeente staat er positief tegenover om Woon Diensten Aarwoude (WDA) een kans te geven om te bouwen op deze locatie. Na een gesprek met WDA is echter duidelijk geworden dat men de komende jaren geen nieuwe projecten zal starten wegens een tekort aan financiële middelen wat voorkomt uit overheidsheffingen en de betalingen die moeten worden verricht als gevolg van de problemen van Woningcorporatie Vestia.
Bovendien heeft WDA aangegeven dat de door de gemeente aangeboden grondprijs te hoog is.
Dit zorgelijke nieuws zal de werkgroep ertoe aanzetten dat verder gekeken moet worden of er andere investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen, geïnteresseerd gemaakt kunnen worden in deelname in CPO bouwen en vervolgens verhuren. De verwachting is wel dat er eerst een gedeelte van het gebied ontwikkeld zal moeten zijn om investeerders te enthousiasmeren voor een latere fase van de ontwikkeling van Langeraar-Oost.

Als werkgroep hebben we ook contact gehad met Rabobank Groene Hart Noord om te spreken over de mogelijkheid van het verkrijgen van een financiering voor een CPO project in deze lastige economische tijd. De Rabobank is bereid dit verder toe te lichten op een informatieavond.

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer