U bent hier

Onderhoud Langeraarseweg (vervolg)

Op 12 september 2013 heeft het bestuur van “Rondom de Plassen” in een open brief aan de wethouders Elkhuizen en Melzer aangegeven dat de op 9 september 2013 door de gemeente aangekondigde vertraging bij de reconstructie van de Langeraarseweg niet acceptabel is .

Zoals uit bijgaande brief en persbericht van de gemeente Nieuwkoop blijkt is er in overleg met de dorpraad en de berteffende aannemer besloten tot een gewijzigde aanpak  met als resultaat dat de werkzaamheden medio december 2013 afgerond zullen zijn .


Persbericht Gemeente Nieuwkoop

Werkzaamheden Langeraarseweg eind december gereed

 

 

De werkzaamheden aan de Langeraarseweg gaan langer duren dan oorspronkelijk gepland (2 december 2013). Met de tot nu toe gebruikte werkwijze en het werktempo dat daarmee samenhangt zouden de werkzaamheden eind februari/begin maart 2014 gereed zijn. Het verschuiven van de opleverdatum heeft tot veel reacties in Langeraar geleid. Mede op dringend advies van de dorpsraad Rondom de Plassen hebben gemeenten en dorpsraad gezamenlijk tot een gewijzigde aanpak besloten. Hierdoor kunnen de werkzaamheden eind december 2013 gereed zijn.

 

In samenspraak met de dorpsraad is begin 2013 gekozen voor een werkmethode waarmee de bereikbaarheid van de percelen zoveel als mogelijk is gegarandeerd, evenals de doorgang voor voetgangers en fietsers. Eind augustus heeft de gemeente vastgesteld dat met de gekozen werkwijze de berekende werksnelheid niet wordt gehaald. Een andere beperkende factor is de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen langs de weg. Ondanks een voorzichtige werkwijze is het toch al enkele malen voorgekomen dat een kabel of waterleiding is geraakt.

 

Gewijzigde aanpak

Gemeente en dorpsraad hebben zich gebogen over de mogelijkheden om de werkzaamheden te versnellen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. Beide partijen zijn het erover eens dat het wenselijk is de werkzaamheden voor de kerstdagen af te ronden. Er is ook overleg gevoerd met de aannemer waarna de aannemer een aangepaste werkwijze en nieuwe planning heeft uitgewerkt die is gebaseerd op afspraken tussen gemeente en dorpsraad Rondom de Plassen.

 

Wat zijn de gevolgen voor inwoners

De plaatselijke middenstand is goed bereikbaar vanaf de kerstperiode. Inwoners zullen tot eind 2013 via de omleidingsroute moeten rijden maar kunnen daarna over de Langeraarseweg.

 

Een snellere werkwijze heeft voor direct aanwonenden van de Langeraarseweg echter ook nadelen. Zo wordt het werkvak waarin de aannemer werkt een stuk groter. Een groter werkvak betekent in elk geval dat voor meer mensen tegelijkertijd de weg voor hun woning opgebroken is en dat de bereikbaarheid van de woningen hierdoor lastiger wordt. Daarnaast zal de parkeerdruk aan beide zijden van het werkvak toenemen.

 

Busmaatschappij Arriva heeft aangegeven over de Langeraarseweg te gaan rijden als alle werkzaamheden zijn afgerond. Dat zal dus niet eerder dan eind december 2013 zijn.

 

Gemeente en aannemer stellen alles in het werk de overlast zoveel mogelijk te beperken.



 

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer