slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Werkgroep Langeraarse Plassen

Begin 2014 ondertekenden Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop een intentieverklaring om de kwaliteit van de Langeraarse Plassen te verbeteren. Niet alleen op watergebied maar ook op landschappelijk en recreatief gebied. Om dit te bereiken moet er een samenhangend pakket komen van maatregelen, voorzieningen en afspraken. Diverse belanghebbenden verenigden zich daarom in 'Werkgroep Langeraarse Plassen'.

(VOOR)AANKONDIGING JAARVERGADERING 2016

Het bestuur van Vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen” wenst u en de uwen allereerst een voorspoedig , gelukkig en gezond 2016 .

Daarnaast hierbij de (voor)aankondinging van de jaarvergadering 2016(betreft verenigingsjaar 2015).
Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 maart 2016 om 20.= uur en zoals gebruikelijk in Parola.
Wij hopen dat u deze datum alvast in uw agenda wilt noteren zodat wij op een hoge opkomst van leden kunnen en mogen rekenen.
Agenda en andere bijbehorende stukken zullen uiterlijk 24 februari 2016 aan de leden worden toegezonden.

Buurtbus zoekt chauffeurs,

De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Dorpsraad Rondom de Plassen, Dorpsraad van Langeraar en Papenveer, zet zich volop in voor het openbaar vervoer in beide kernen van de gemeente Nieuwkoop. Nadat Arriva gemeld heeft in juli jl dat zij stoppen met de buslijn 184, is er veel en intensief overleg geweest met de gemeente Nieuwkoop, Arriva, en de provincie. Met als resultaat dat Arriva na 14 december nog door gaat met de ochtend rit en 's middags nog met 3 ritten tot 1 juli 2016. Dus de jongelui kunnen nog op school komen en ook weer thuis. In de zo genoemde daluren rijdt er een belbus.

Check de nieuwe dienstregeling van Arriva

Op zondag 13 december 2015 vindt de jaarlijkse landelijke wijziging van de dienstregeling voor trein en bus plaats. Ook in de meeste regio’s waar Arriva het openbaar vervoer verzorgt worden wijzigingen doorgevoerd. Deze nieuwe dienstregeling is geldig is van zondag 13 december 2015 tot en met zaterdag 10 december 2016.

Wilt u weten wat er gaat veranderen voor uw buslijn? Lees dan hier verder.

Nieuwe dienstregeling lijn 184

Buslijn 184 heeft in zijn huidige vorm geen bestaansrecht. Uit de vervoerscijfers van Arriva blijkt, dat het gebruik van deze lijn minimaal is. In heel 2014 reisden tussen Ter Aar, Langeraar, Papenveer en Nieuwveen 541 reizigers. De eerste helft van 2015 gaf hetzelfde beeld. Dit betekent dat er te weinig passagiers zijn om lijn 184 in de huidige vorm te laten rijden.

20 nieuwe sociale huurwoningen in Langeraar!

Iedereen thuis in Langeraar

De gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 20 sociale huurwoningen in Langeraar. De woningen krijgen een slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daarmee geschikt voor starters en ouderen.

Het college gaat deze 20 sociale huurwoningen opnemen in de grondexploitatie voor Vivero. De gemeenteraad beslist in december over het vrijmaken van budget om dit te realiseren.

Realisatie sociale huurwoningen Nieuwkoop stap dichterbij

Gemeente en woningbouwcorporaties hebben samen de taak om voor een evenwichtig en toekomstbestendig aanbod van sociale huurwoningen te zorgen in de gemeente. Zo ook in Nieuwkoop. In het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’ heeft het college al de wens opgenomen om jongeren te behouden voor de gemeente met behulp van zeer betaalbare woningen.

De gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude zijn daarom met elkaar het gesprek aangegaan. Er is gekeken hoe we het aanbod van sociale huurwoningen de komende jaren kunnen waarborgen.

WAGENINGSE STUDENT OP ZOEK NAAR HISTORISCHE INFORMATIE OVER DE LANGERAARSE PLASSEN

Sinds 1 september ben ik - Jessica van Grootveld, master student Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen - bezig met een afstudeeropdracht bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waarbij ik onder andere de historie van de Langeraarse Plassen in kaart wil brengen. Mijn onderzoek richt zich met name op de waterkwaliteit van de Noord- en Zuidplas en hoe deze zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkelt. Bij deze vraag ik om uw hulp. Heeft u eventueel nog oude foto’s van de plassen?

Sluipverkeer

Bij navraag bij de gemeente Nieuwkoop of de mensen in Langeraar ook last zou kunnen krijgen van sluipverkeer ivm de
werkzaamheden bij de drechtbrug in Leimuiden is ons onderstaand geantwoord:

Beste meneer Heemskerk,

Met deze e-mail reageer ik op uw vragen over de afsluiting van de Drechtbrug.

Ik heb bij de provincie Zuid-Holland navraag gedaan. Zij geven aan dat de Drechtbrug het grootste deel van de tijd toegankelijk blijft voor het verkeer. Er is slechts sprake van een snelheidsverlaging naar 50 km/uur ter hoogte van de brug.

De Beuk Erin!

Heeft u ook zo genoten van de prachtige Rode Beuk op het kerkplein? Maar helaas, de Beuk is niet meer.

Konden we bijna een eeuw genieten van zijn imposante verschijning, de laatste jaren ging de boom hard achteruit. Men heeft de Beuk nog op verschillende manieren proberen te redden maar helaas is dat niet gelukt. Op woensdag 18 maart 2015 is de Beuk gerooid.

Pagina's

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer