slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Check de nieuwe dienstregeling van Arriva

Op zondag 13 december 2015 vindt de jaarlijkse landelijke wijziging van de dienstregeling voor trein en bus plaats. Ook in de meeste regio’s waar Arriva het openbaar vervoer verzorgt worden wijzigingen doorgevoerd. Deze nieuwe dienstregeling is geldig is van zondag 13 december 2015 tot en met zaterdag 10 december 2016.

Wilt u weten wat er gaat veranderen voor uw buslijn? Lees dan hier verder.

Nieuwe dienstregeling lijn 184

Buslijn 184 heeft in zijn huidige vorm geen bestaansrecht. Uit de vervoerscijfers van Arriva blijkt, dat het gebruik van deze lijn minimaal is. In heel 2014 reisden tussen Ter Aar, Langeraar, Papenveer en Nieuwveen 541 reizigers. De eerste helft van 2015 gaf hetzelfde beeld. Dit betekent dat er te weinig passagiers zijn om lijn 184 in de huidige vorm te laten rijden.

20 nieuwe sociale huurwoningen in Langeraar!

Iedereen thuis in Langeraar

De gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 20 sociale huurwoningen in Langeraar. De woningen krijgen een slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daarmee geschikt voor starters en ouderen.

Het college gaat deze 20 sociale huurwoningen opnemen in de grondexploitatie voor Vivero. De gemeenteraad beslist in december over het vrijmaken van budget om dit te realiseren.

Realisatie sociale huurwoningen Nieuwkoop stap dichterbij

Gemeente en woningbouwcorporaties hebben samen de taak om voor een evenwichtig en toekomstbestendig aanbod van sociale huurwoningen te zorgen in de gemeente. Zo ook in Nieuwkoop. In het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’ heeft het college al de wens opgenomen om jongeren te behouden voor de gemeente met behulp van zeer betaalbare woningen.

De gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude zijn daarom met elkaar het gesprek aangegaan. Er is gekeken hoe we het aanbod van sociale huurwoningen de komende jaren kunnen waarborgen.

WAGENINGSE STUDENT OP ZOEK NAAR HISTORISCHE INFORMATIE OVER DE LANGERAARSE PLASSEN

Sinds 1 september ben ik - Jessica van Grootveld, master student Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen - bezig met een afstudeeropdracht bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waarbij ik onder andere de historie van de Langeraarse Plassen in kaart wil brengen. Mijn onderzoek richt zich met name op de waterkwaliteit van de Noord- en Zuidplas en hoe deze zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkelt. Bij deze vraag ik om uw hulp. Heeft u eventueel nog oude foto’s van de plassen?

Sluipverkeer

Bij navraag bij de gemeente Nieuwkoop of de mensen in Langeraar ook last zou kunnen krijgen van sluipverkeer ivm de
werkzaamheden bij de drechtbrug in Leimuiden is ons onderstaand geantwoord:

Beste meneer Heemskerk,

Met deze e-mail reageer ik op uw vragen over de afsluiting van de Drechtbrug.

Ik heb bij de provincie Zuid-Holland navraag gedaan. Zij geven aan dat de Drechtbrug het grootste deel van de tijd toegankelijk blijft voor het verkeer. Er is slechts sprake van een snelheidsverlaging naar 50 km/uur ter hoogte van de brug.

De Beuk Erin!

Heeft u ook zo genoten van de prachtige Rode Beuk op het kerkplein? Maar helaas, de Beuk is niet meer.

Konden we bijna een eeuw genieten van zijn imposante verschijning, de laatste jaren ging de boom hard achteruit. Men heeft de Beuk nog op verschillende manieren proberen te redden maar helaas is dat niet gelukt. Op woensdag 18 maart 2015 is de Beuk gerooid.

Buslijn 184 wordt opgeheven

Ondanks alle inzet van de werkgroep Verkeer en Veiligheid (dorpsraad Rondom de Plassen) heeft Arriva besloten lijn 184 op te heffen. Wij vinden het erg jammer omdat onze scholieren de bus beginnen te ontdekken en dat hij ook door de ouderen wordt herontdekt. Na, nu anderhalf jaar de goede route gereden te hebben, stopt Arriva met deze lijn. Dit doen zij wel in overleg met de provincie, gemeente en de dorpsraad “ Rondom de Plassen” met name de werkgroep Verkeer en Veiligheid.

Hertenkamp opgefrist

De afgelopen maand onderging de hertenkamp in Langeraar een metamorfose. Dankzij een gemeentelijke bijdrage uit het Projectengeld Dorpsgericht Werken en de enorme inzet van vrijwilligers kregen deopknappen hertenkamp gebouwen en het terrein een opknapbeurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevings Raad Schiphol

Samenvatting van de door Alfred Steenwinkel, als kiesman namens "Rondom de Plassen" bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS), gehouden lezing op de jaarvergadering van 12 maart 2015.
 

 

 

Pagina's

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer