slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Realisatie sociale huurwoningen Nieuwkoop stap dichterbij

Gemeente en woningbouwcorporaties hebben samen de taak om voor een evenwichtig en toekomstbestendig aanbod van sociale huurwoningen te zorgen in de gemeente. Zo ook in Nieuwkoop. In het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’ heeft het college al de wens opgenomen om jongeren te behouden voor de gemeente met behulp van zeer betaalbare woningen.

De gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude zijn daarom met elkaar het gesprek aangegaan. Er is gekeken hoe we het aanbod van sociale huurwoningen de komende jaren kunnen waarborgen.

WAGENINGSE STUDENT OP ZOEK NAAR HISTORISCHE INFORMATIE OVER DE LANGERAARSE PLASSEN

Sinds 1 september ben ik - Jessica van Grootveld, master student Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen - bezig met een afstudeeropdracht bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waarbij ik onder andere de historie van de Langeraarse Plassen in kaart wil brengen. Mijn onderzoek richt zich met name op de waterkwaliteit van de Noord- en Zuidplas en hoe deze zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkelt. Bij deze vraag ik om uw hulp. Heeft u eventueel nog oude foto’s van de plassen?

Sluipverkeer

Bij navraag bij de gemeente Nieuwkoop of de mensen in Langeraar ook last zou kunnen krijgen van sluipverkeer ivm de
werkzaamheden bij de drechtbrug in Leimuiden is ons onderstaand geantwoord:

Beste meneer Heemskerk,

Met deze e-mail reageer ik op uw vragen over de afsluiting van de Drechtbrug.

Ik heb bij de provincie Zuid-Holland navraag gedaan. Zij geven aan dat de Drechtbrug het grootste deel van de tijd toegankelijk blijft voor het verkeer. Er is slechts sprake van een snelheidsverlaging naar 50 km/uur ter hoogte van de brug.

De Beuk Erin!

Heeft u ook zo genoten van de prachtige Rode Beuk op het kerkplein? Maar helaas, de Beuk is niet meer.

Konden we bijna een eeuw genieten van zijn imposante verschijning, de laatste jaren ging de boom hard achteruit. Men heeft de Beuk nog op verschillende manieren proberen te redden maar helaas is dat niet gelukt. Op woensdag 18 maart 2015 is de Beuk gerooid.

Buslijn 184 wordt opgeheven

Ondanks alle inzet van de werkgroep Verkeer en Veiligheid (dorpsraad Rondom de Plassen) heeft Arriva besloten lijn 184 op te heffen. Wij vinden het erg jammer omdat onze scholieren de bus beginnen te ontdekken en dat hij ook door de ouderen wordt herontdekt. Na, nu anderhalf jaar de goede route gereden te hebben, stopt Arriva met deze lijn. Dit doen zij wel in overleg met de provincie, gemeente en de dorpsraad “ Rondom de Plassen” met name de werkgroep Verkeer en Veiligheid.

Hertenkamp opgefrist

De afgelopen maand onderging de hertenkamp in Langeraar een metamorfose. Dankzij een gemeentelijke bijdrage uit het Projectengeld Dorpsgericht Werken en de enorme inzet van vrijwilligers kregen deopknappen hertenkamp gebouwen en het terrein een opknapbeurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevings Raad Schiphol

Samenvatting van de door Alfred Steenwinkel, als kiesman namens "Rondom de Plassen" bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS), gehouden lezing op de jaarvergadering van 12 maart 2015.
 

 

 

Beroemde beuk neemt afscheid

Het zal geen enkele passant ontgaan zijn: de rode beuk op het kerkplein in Langeraar is dood. Konden we meer dan een halve eeuw genieten van zn imposante verschijning, de laatste jaren ging de boom hard achteruit. Dinsdag 17 maart is hij voor het laatst te zien want de volgende dag wordt hij gerooid.

Ledenvergadering

Op 12 maart was onze ledenvergadering in Parola. Op die avond hebben we 2014 doorgenomen wat er allemaal behandeld is in de werkgroepen en bestuur. Ook hebben we onze aandachtspunten voor 2015 besproken. Op deze avond hadden we ook 2 gastsprekers uitgenodigd. De 1e gastspreker was Rogier van der Laan van Woondiensten Aarwoude. Hij presenteerde op deze avond een plan voor de bouw van 20 nieuwe sociale huurwoningen in Langeraar.

Jaarvergadering 12 maart 2015

Op donderdag 12 maart 2015 vindt de jaarvergadering van de Dorpsvereniging "Rondom de Plassen" plaats. Op deze avond geven de werkgroepen en het bestuur tekst en uitleg over de activiteiten in 2014. Ook nu weer zijn gastsprekers aanwezig. Een van de gastsprekers, dhr. Rogier van der Laan van Woondiensten Aarwoude, komt met heel mooi nieuws met betrekking tot Vivero (de geplande nieuwbouw in Langeraar). Voor wat het bestuur betreft, nieuws wat u graag zelf wilt aanhoren. Daarnaast zal dhr.

Pagina's

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer