Hieronder vindt u documenten, die u kunt inzien.
1. Notulen jaarvergaderingen en jaarverslagen
2. Dorpsplan 2011
3. Huishoudelijk reglement
4. Statuten