Taskforce Regionale Energiestrategie (RES)

V.l.n.r.: Cor Heemskerk, Bart van Poppel, Michel Pieterse, Willem Beekhuizen, Anne Schouffeur, Erie van Schooneveld

Tijdens de ledenvergadering van 27 mei 2021 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelen rond de Regionale Energiestrategie (RES).

Er zijn al diverse initiatieven geweest richting Gemeente Nieuwkoop, maar nog niet met het gewenste resultaat en er zijn met name zorgen over hoe het hele proces tot nu toe is gelopen.

Daarom is tijdens de ledenvergadering besloten om een zogenaamde Taskforce op te richten met een aantal deelnemers vanuit de leden, werkgroep NRW en het bestuur. Hierin bundelen we een aantal krachten, zoals kennis over de RES, de wil om de belangen van onze dorpskernen te behartigen en om het vervolgproces te kunnen blijven volgen.

We zien onze taak om te reageren richting de gemeente, zodat:

  • Het besluitvormingsproces ter discussie wordt gesteld
  • De gemeente de energieladder eerst toepast, voordat natuur- en landbouwgronden worden aangewezen

Bereikte resultaten van Taskforce RES augustus 2022:

  • In gesprek met gemeente en de andere Dorpsraden over de energie transitie voor de gemeente Nieuwkoop
  • In gesprek met de provincie
  • Gemeenteraadsverkiezingen, alle inwoners ingelicht over standpunten van de verschillende partijen t.a.v. de energietransitie
  • Bulletins opgesteld en verspreid om alle inwoners voor te lichten

Taskforce RES Bulletin 1 – Maart 2022

Taskforce RES Bulletin 2 – Mei 2022

Taskforce RES Bulletin 3 – Maart 2023

Overzicht Vraag &Antwoord politieke partijen maart 2022 inz RES