Rondom de Plassen stelt zich voor

Dorpsraad Rondom de Plassen is een dorpsvereniging dat zich bezighoudt met diverse onderwerpen c.q. verbeterpunten in de dorpskernen Langeraar en Papenveer in de Gemeente Nieuwkoop.

Dorpsvereniging Rondom de Plassen heeft als doel:

  • De belangen van de beide kernen bij het gemeentebestuur, waterschapsbestuur en/of andere instanties te behartigen en te verdedigen
  • De onderlinge samenwerking tussen de inwoners van Langeraar en Papenveer te bevorderen
  • De burgerzin en het saamhorigheidsgevoel te bevorderen
  • Initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen, die een algemeen belang dienen

Binnen de vereniging bestaan vier werkgroepen, namelijk:

  • Maatschappelijk Welzijn
  • Natuur, Recreatie en Water
  • Ruimtelijke ordening, wonen en winkels
  • Verkeer en Veiligheid

In 2010 heeft een projectgroep, op verzoek van de Gemeente Nieuwkoop, zich beziggehouden met de inventarisatie van verbeterpunten voor de dorpskernen Papenveer en Langeraar. Dank zij de inbreng van vele dorpsgenoten en ondersteuning vanuit de gemeente Nieuwkoop is het dorpsplan Langeraar – Papenveer in 2011 tot stand gekomen. Dit dorpsplan bevat vele thema’s die volgens de dorpsbewoners de komende jaren de meeste aandacht vragen en/of verbeteringen behoeven.
In 2011 is toen ook de vereniging opgericht.

In de loop van de jaren zijn vele resultaten bereikt door de inzet van vele betrokkenen. Ook in die jaren zijn nieuwe aanbevelingen aangedragen en opgepakt.
Dit is alleen mogelijk door de inzet van vele enthousiaste en betrokken inwoners van de twee dorpskernen.