Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Veiligheid (RO&V)

Ruimtelijke Ordening is veelomvattend en vereist veel aandacht en concentratie om de vele regelgeving, bestemmingsplannen, en bouwplannen, die daar onder vallen, te volgen, te bespreken, en te reageren in samenwerking met gemeente en andere overheden.

Wonen is zeker zo belangrijk. Ook hier zal  de werkgroep alle toekomstige bouwplannen in een vroeg stadium en in goede samenwerking met gemeente en woning stichtingen  moeten bespreken. Zodat er, zoals in ons Dorpsplan is vastgelegd word gebouwd naar behoefte van de inwoners van Langeraar en Papenveer , en zeker ook voor voldoende uitbreiding, zodat er ook daadwerkelijk voldoende draagkracht is voor de A-kern status die ons door de gemeente is toebedeeld.

Het winkelbestand in Langeraar en Papenveer is naar ons idee onder de maat, maar om ondernemers enthousiast te maken voor vestiging in onze kernen, zullen we met alle bewoners ook moeten zorgen dat er bestaansrecht is voor deze ondernemers.

De werkgroep houdt zich bezig ook met thema’s op gebied van verkeer en veiligheid in de dorpskernen Langeraar en Papenveer.

Leden van de werkgroep:

Leden van de werkgroep:
Cor Heemskerk
Nelleke van Olst
Cas Valkenburg
Wim Hoogervorst
Brenda Vis
John Voorn
Marije Penning