Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels (ROWW)

De werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels (ROWW) houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen.

Ruimtelijke Ordening is veelomvattend en vereist veel aandacht en concentratie om de vele regelgeving, bestemmingsplannen, en bouwplannen, die daar onder vallen, te volgen, te bespreken, en te reageren in samenwerking met gemeente en andere overheden.

Wonen is zeker zo belangrijk. Ook hier zal  de werkgroep alle toekomstige bouwplannen in een vroeg stadium en in goede samenwerking met gemeente en woning stichtingen  moeten bespreken. Zodat er, zoals in ons Dorpsplan is vastgelegd word gebouwd naar behoefte van de inwoners van Langeraar en Papenveer , en zeker ook voor voldoende uitbreiding, zodat er ook daadwerkelijk voldoende draagkracht is voor de A-kern status die ons door de gemeente is toebedeeld.

Het winkelbestand in Langeraar en Papenveer is naar ons idee onder de maat, maar om ondernemers enthousiast te maken voor vestiging in onze kernen, zullen we met alle bewoners ook moeten zorgen dat er bestaansrecht is voor deze ondernemers.

Leden van de werkgroep
Brenda Vis
Wim Hoogervorst
John Voorn
Cor Heemskerk
Marije Penning

Gezeten links: Marije Penning, rechts: Brenda Vis, achter v.l.n.r.: John Voorn, Wim Hoogervorst, Cor Heemskerk, Wim Hoogervorst, Cor Heemskerk