Lid worden

Wilt u lid worden van onze dorpsvereniging?
U dient dan minimaal 18 jaar oud en woonachtig in Papenveer of Langeraar te zijn.
Binnen een huishouden kunnen meerdere personen lid zijn van de vereniging.
Voor wat betreft de contributie en het stemrecht wordt een huishouden als één lid gezien.

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kunt mailen, opsturen of inleveren bij één van de adressen, zoals genoemd op het formulier.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.