We hebben uw hulp en ideeën nodig!

Gemeente Nieuwkoop gaat het beleid voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving herzien. Daarom is er een Inwonersenquête opgesteld. Hoe meer inwoners van alle kernen de enquête invullen, hoe gerichter het beleid herzien kan worden!

Meer info is hier te vinden: Enquête Veiligheid en Handhaving | Gemeente Nieuwkoop

Help mee het Beleid voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving te verbeteren. Vul de vragenlijst in, dit kan tot en met 24 oktober, op Denkmee en laat de gemeente weten hoe jij over veiligheid denkt. Wat gaat er goed en wat kan er (nog) beter? 
Hoe gaat het bijvoorbeeld met parkeren in jouw wijk? Letten de inwoners en buren een beetje op elkaar? Hoe veilig voel jij je in Langeraar of Papenveer? Deze en meer vragen vind je in de ‘Inwonersenquête Veiligheid en Handhaving’ op het gemeentelijk platform Denkmee!

Jullie feedback wordt meegenomen bij het vernieuwen van het beleid voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Dank je wel!

Dorpsraad Rondom de Plassen,

Werkgroep Verkeer & Veiligheid,