Mogelijk vogelgriep in de Lasngeraarse plassen gesignaleerd

Aan de leden van dorpsraad Rondom de Plassen. Waarschijnlijk is er ook bij de watervogels in de Langeraarse Plassen vogelgriep geconstateerd. Op het Papeneiland en de eilanden van Hoogheemraadschap Rijnland zijn inmiddels ook dode vogels gezien.  De site van de NVWA vertelt dat u bij verdenking van vogelgriep,  dit kunt melden bij het Landelijk meldpunt … Meer lezen

“Omgevingsraad Schiphol” wordt “Maatschappelijke Raad Schiphol”

Per 1 juli 2023 gaat de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) van officieel van start. Inmiddels zijn de daarmee gepaard gaande verkiezingen gestart. Voor eind mei zullen alle maatschappelijke organisaties, die aan het overleg mee willen doen zich moeten registreren en aantonen welke leden ze hebben.  Betere positie bewoners De MRS geeft zowel bewoners als maatschappelijke … Meer lezen

Opschoonactie van onze prachtige Langeraarse plassen door onze werkgroep Natuur, Recreatie en Water op zaterdag 11 maart jl.

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het bederft uitzicht op de natuur in en op het water. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Dat was voor Dorpsraad ’Rondom de Plassen’ voldoende de aanleiding … Meer lezen

Op 21 maart inspraakavond georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop over de energietransitie (meer dan 110 voetbalvelden aan zonnepanelen!!!) bij Restaurant De Dyck!

Op 21 maart a.s. vanaf 19.00 uur heeft de gemeente Nieuwkoop bij Restaurant De Dyck aan de Woudsedijk-Zuid 43, 2481 NB Woubrugge een inspraakavond georganiseerd om met onze burgers de energietransitie, RES, te bespreken. De gemeente Nieuwkoop heeft, o.a. naar aanleiding van de gesprekken die ze met onze Dorpsraden heeft gehad, inloopavonden georganiseerd in de … Meer lezen

“Silly Walk” oversteekplaats na 3 jaar in gebruik genomen!

Eindelijk is na 3 jaar de oversteekplaats op het woonerf in het centrum van Langeraar in gebruik genomen. Nu kunnen de kinderen een stuk veiliger oversteken naar het winkelcentrum of vanuit Papenveer richting school en weer naar huis. De opening is verricht door wethouder Tom de Kleer die na het onthullen van het “Silly Walk bord” … Meer lezen

We hebben uw hulp en ideeën nodig!

Gemeente Nieuwkoop gaat het beleid voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving herzien. Daarom is er een Inwonersenquête opgesteld. Hoe meer inwoners van alle kernen de enquête invullen, hoe gerichter het beleid herzien kan worden! Meer info is hier te vinden: Enquête Veiligheid en Handhaving | Gemeente Nieuwkoop Help mee het Beleid voor Veiligheid, Toezicht en Handhaving te verbeteren. … Meer lezen

Onze eerste zorgmarkt na corona groot succes!

Onze zorgmarkt vond afgelopen zaterdag 15 oktober plaats in Parola te Langeraar. Wethouder Tom de Kleer deed de opening. Er waren verschillende deelnemende partijen om voorlichting te geven over de zorgmogelijkheden binnen onze gemeente. De gymclub van de Kabo heeft een demonstratie gegeven om “het bewegen voor ouderen” te promoten. Uiteindelijk zijn meer dan 100 … Meer lezen