Ze hangen weer….

Op 15 mei was het weer zover, de bloembakken in Papenveer en Langeraar zijn weer opgehangen. Dit jaar extra lastig omdat de lantaarnpalen in Langeraar wat moeilijker bereikbaar waren. Maar niets kon de vrijwilligers tegenhouden. De reacties van het winkelende dorpsgenoten waren unaniem positief. Ook de schalen in het centrum van Langeraar zijn inmiddels weer … Meer lezen

Update baggerwerkzaamheden week 25 t/m 27

Update week 25 Afgelopen week zijn er niet veel spannende zaken gebeurd. Het baggeren van de niet verspreidbare bagger loopt door. De kraan voor deze bagger is verhuisd van de hoek met de strooplikker naar de overkant en zal daar nog voor ongeveer twee weken werk hebben. Dinsdag zijn er fotografen mee geweest op de … Meer lezen

Update vanuit werkgroep Verkeer & Veiligheid (V&V)

Tijdens de jaarvergadering hebben de werkgroepen een toelichting gegeven op hun activiteiten van de afgelopen tijd en waar ze bezig zijn of gaan. Hieronder een update vanuit de werkgroep V&V. De werkgroep Verkeer en Veiligheid bestaat al weer enige tijd uit zeven personen, niet alfabetisch de volgende: Cor Heemskerk, Cas Valkenburg, Jan van Doorn, Nelleke … Meer lezen

Duofiets in de spotlights

De duofiets is een van de initiatieven die ondersteunt worden vanuit de werkgroep Maatschappelijk Welzijn (MW). De duofiets is te reserveren via de Aarhoeve in Langeraar. Tijdens de ontwikkeling van het Omgevingsplan voor de gemeente Nieuwkoop is een promotiefilmpje gemaakt over onze mooie gemeente met daarin een prominente rol voor de duofiets en met twee … Meer lezen

Taskforce RES in de media

Deze week is er de nodige aandacht geweest voor de Taskforce RES. Er is contact geweest met het AD en het bericht over de oprichting van de taskforce is overgenomen door De Nieuwkoper. Voor ons als taskforce is o.a. van belang dat het onderwerp RES voldoende onder de aandacht komt van de inwoners van Langeraar … Meer lezen

Baggerwerkzaamheden Noordplas Langeraar

Afgelopen ledenvergadering kwamen ook de baggerwerkzaamheden in de Noordplas aan de orde. Direct omwonenden worden al geïnformeerd, maar ook andere bewoners zijn geïnteresseerd wat er allemaal gebeurt. Achtergrondinformatie is te vinden op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland. Op verzoek van de aanwezige leden zullen we met regelmaat de stand van zaken op onze site … Meer lezen

Dorpsraad richt Taskforce RES op

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelen rond de Regionale Energiestrategie (RES). Er zijn al diverse initiatieven geweest richting Gemeente Nieuwkoop, maar nog niet met het gewenste resultaat en er zijn met name zorgen over hoe het hele proces tot nu toe is gelopen. Daarom is tijdens de ledenvergadering besloten om … Meer lezen