Evenwicht tussen stad en Schiphol is nu al mogelijk!

Evenwicht tussen stad en Schiphol is nu al mogelijk, volgens Theo Baart en Tijs van den Boomen, auteurs van het boek “Leven onder het luchtruim”.

Wat zou het sluiten van één of twee banen stad en natuur opleveren?

In de huidige aanpak luchtvaart wordt het economisch belang van de luchtvaart afgewogen tegenover de hinder van vliegverkeer voor omwonenden. De auteurs pleiten ervoor om ook de ruimtelijke ontwikkeling op de grond mee te nemen: Duizend vierkante kilometer wordt in gijzeling gehouden! Ze leggen uit dat Groot Amsterdam woningen nodig heeft op plekken waar ook de economische activiteiten plaatsvinden, nl. aan de zuid- en zuidwestkant.

Wat zou het effect zijn van sluiting van een of meer banen? Bij 350.000 vliegbewegingen per jaar zou dat kunnen. Een haalbare optie met behoud van de netwerkfunctie en inzet van treinen voor korte afstanden.

Sluiting van de Aalsmeerbaan zou in een klap ruimte voor minstens 50.000 woningen opleveren in Meerstad (plan ligt er al, infrastructurele ontsluiting ligt klaar) en onder de Aalsmeerbaan nog eens 20.000 woningen!