20 nieuwe sociale huurwoningen in Langeraar!

Iedereen thuis in Langeraar

De gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 20 sociale huurwoningen in Langeraar. De woningen krijgen een slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daarmee geschikt voor starters en ouderen.

Het college gaat deze 20 sociale huurwoningen opnemen in de grondexploitatie voor Vivero. De gemeenteraad beslist in december over het vrijmaken van budget om dit te realiseren.

In maart 2015 bood de dorpsraad Rondom de Plassen wethouder Guus Elkhuizen een plan aan om 20 sociale huurwoningen in Langeraar te bouwen. In het dorpsplan stonden sociale huurwoningen voor jong en oud hoog op de prioriteitenlijst.

Harry Otto, voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ordening Wonen en Winkels van de dorpsraad, is heel blij met deze doorbraak: “In Langeraar is voor gezinnen al 22 jaar geen nieuwe sociale huurwoning meer gebouwd. De dorpsraad vond het hoog tijd voor een inhaalslag. Zowel jongeren als ouderen in Langeraar zullen blij zijn dat er eindelijk zicht is op nieuwe, betaalbare huizen.”