Buurtbus zoekt chauffeurs

De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Dorpsraad Rondom de Plassen, Dorpsraad van Langeraar en Papenveer, zet zich volop in voor het openbaar vervoer in beide kernen van de gemeente Nieuwkoop. Nadat Arriva gemeld heeft in juli jl dat zij stoppen met de buslijn 184, is er veel en intensief overleg geweest met de gemeente Nieuwkoop, Arriva, en de provincie. Met als resultaat dat Arriva na 14 december nog door gaat met de ochtend rit en ’s middags nog met 3 ritten tot 1 juli 2016. Dus de jongelui kunnen nog op school komen en ook weer thuis. In de zo genoemde daluren rijdt er een belbus. Deze belbus dient men minimaal een uur van te voren te bestellen via tel. 0900-1961 ( € 0,10 per minuut ). Meer info op de site van Arriva zie www.arriva.nl. Na 1 juli 2016 gaat de buurtbus van start. De werkgroep Verkeer en Veiligheid is op dit moment nog op zoek naar vrijwilligers/chauffeurs voor de buurtbus. Er hebben op dit moment reeds 16 vrijwilligers gemeld waarvan 14 chauffeurs en 2 bestuursleden te weten de voorzitter en de penningmeester.

Op 23 november 2015 is de eerste bijeenkomst met vrijwilligers over de Buurtbus Langeraar i.o geweest. Op één afmelding na was iedereen aanwezig en kon een ieder vragen stellen. Ook van Arriva was een vertegenwoordiger aanwezig zodat ook aan hem de gerezen vragen gesteld kon worden tijdens een goede presentatie. Tijdens deze presentatie werd ook voor het eerst de beoogde route getoond. Deze is samengesteld door een team van medewerkers van de dorpsraad, Arriva en gemeente.

Dit team heeft twee routes gereden met een buurtbus van Arriva. Dit is gedaan om te zien welke tijden, obstakels of juist positieve punten naar boven kwamen drijven. De route werd gepresenteerd en door de aanwezigen goed tegen het licht gehouden om daarna de voor en tegens met elkaar te bespreken. De avond is afgesloten onder het genot van een drankje en een goed gesprek. Hierbij kwam naar voren dat de vereniging/stichting buurtbus Langeraar i.o nog opzoek is naar 12 tot 14 chauffeurs en in het bestuur nog 2 vacatures zijn te weten een secretaris en een planner. Bent u geïnteresseerd dan kunt je een mail richten aan vv@rondomdeplassen.nl met daarin je naam adres en telefoon nr. (graag het gsm nr.). U krijgt dan een antwoord per mail met daarin een telefoon nr. voor meer info indien gewenst.