Geef uw reactie op de omgevingsvisie van de gemeente!

Vanaf begin 2019 is de gemeente Nieuwkoop bezig om, met behulp van een adviesbureau, in kaart te brengen wat de inwoners van de gemeente Nieuwkoop belangrijk vinden over hoe de toekomst van de gemeente Nieuwkoop eruit zou moeten gaan zien. De informatie is opgehaald tijdens braderieën, ledenbijeenkomsten van dorpsraden, markten en dergelijke.

Op dit moment is een concept-omgevingsvisie gepresenteerd, welke door alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop ingezien kan worden en waar ook op gereageerd kan worden.
Reageren kan tot 11 februari 2021. Daarna worden alle reacties in de definitieve concept-omgevingsvisie verwerkt. De bedoeling is dan dat dit concept voor de zomer ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Hieronder de oproep vanuit de gemeente om jouw reactie te geven over dit onderwerp.

Samen met inwoners en stakeholders stellen wij een omgevingsvisie op: een visie op de toekomst van de gemeente Nieuwkoop. Mede dankzij uw inbreng ligt er nu het concept van de omgevingsvisie.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie hierop. U kunt het document downloaden en eventueel reageren via het participatieplatform van de gemeente.

Klik hier om naar het platform te gaan. Reacties kunt u ook per mail toezenden naar omgevingsvisie@nieuwkoop.nl . Ook is het mogelijk om een afspraak te maken om uw reactie op het concept te bespreken. Wij ontvangen een reactie graag voor 11 februari 2021. Hierna gaan wij met alle reacties aan de slag om de visie waar nodig bij te werken.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw kanalen zou willen benutten om uw leden / netwerk / achterban / collega’s etc. te attenderen op de mogelijkheid om te reageren op  de concept omgevingsvisie via denkmee.nieuwkoop.nl .

Voordat de omgevingsvisie aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden (naar verwachting vóór de zomer van 2021) is er nog de mogelijkheid om de aangepaste versie te bekijken en hierover eventueel een formele zienswijze in te dienen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!