Opschoonactie van onze prachtige Langeraarse plassen door onze werkgroep Natuur, Recreatie en Water op zaterdag 11 maart jl.

Afbeelding met persoon, buitenshuis, boom, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het bederft uitzicht op de natuur in en op het water. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Dat was voor Dorpsraad ’Rondom de Plassen’ voldoende de aanleiding om op zaterdag 11 maart, de landelijke actiedag van NLdoet – met hulp van vele vrijwilligers – de Langeraarse Poel op te gaan en het water te reinigen van alle drijfvuil. De oogst was bijzonder: behalve heel wat plastic materiaal zoals kratten, flesjes en zakken, ook kunststof palen, boomstronken en heel wat wilgentakken, die blijkbaar zijn weggedreven van het nieuw te maken natuureiland in de Noordplas. Het meest opvallende ’vuiltje’, was een opgeblazen skippybal.

Arie Koops, coördinator van de opruimactie namens de werkgroep Natuur, Recreatie en Water (NWR) van de Dorpsraad is tevreden: “Het kostte niet zo veel moeite om voldoende mensen te vinden, die hierbij een handje wilden helpen; de meesten wonen dichtbij of aan het water en/of willen graag recreëren in schoon water. Vandaag hebben we de Noord- en Zuidplas gedaan en later komt de Geerplas nog aan de beurt!”