“Omgevingsraad Schiphol” wordt “Maatschappelijke Raad Schiphol”

Per 1 juli 2023 gaat de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) van officieel van start. Inmiddels zijn de daarmee gepaard gaande verkiezingen gestart. Voor eind mei zullen alle maatschappelijke organisaties, die aan het overleg mee willen doen zich moeten registreren en aantonen welke leden ze hebben. 

Betere positie bewoners

De MRS geeft zowel bewoners als maatschappelijke organisaties de kans om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het verbeteren van het leefklimaat rond Schiphol, zoals het terugdringen van geluidsoverlast en vermindering luchtvervuiling. Het is belangrijk dat inwoners hun stem laten horen in de MRS. Zij hebben tenslotte elke dag te maken met de effecten van Schiphol. 

Naast bewonersvertegenwoordigers zitten er ook experts in de MRS. Zij adviseren de bewoners over zaken als geluid, fijnstof, techniek en economie. Op basis hiervan kunnen bewoners betere adviezen geven. 

De minister is verplicht om met een goed onderbouwde reactie op deze adviezen te komen. De positie van bewoners in de MRS is dan ook steviger dan in de Omgevingsraad Schiphol, waarin onze Dorpsraad momenteel met een kiesman is vertegenwoordigd. 

Getrapte verkiezing 

Als Dorpsraad Rondom de Plassen willen wij graag deelnemen aan de verkiezing van de vertegenwoordigers in de MRS. Deze verkiezing in de MRS verloopt getrapt. Bewonersorganisaties die zich hebben geregistreerd bij de MRS, zoals onze vereniging kunnen per 50 geregistreerde leden 1 kiespersoon afvaardigen. Deze kiespersonen kiezen hun vertegenwoordiger in de MRS. 

Hoe meer geregistreerde leden er zijn, hoe meer kiespersonen wij hebben en hoe groter de kans dat de gewenste vertegenwoordiger wordt verkozen. In de huidige ORS (de voorganger van de MRS) is onze vereniging gekoppeld aan de Aalsmeerbaan en waren wij gebonden aan de bewonersvertegenwoordiger van de Aalsmeerbaan Buitengebied. In de MRS is een nieuwe kaart gemaakt met geluidscontouren, waardoor Langeraar en Papenveer één of meer kiespersonen (afhankelijk van het aantal leden) af kunnen vaardigen naar MRS-overleg bij de Kaagbaan. 

Registreren van onze vereniging 

Hoewel onze vereniging bij de ORS is geregistreerd, is het opnieuw nodig dat wij ons als vereniging opgeven. Daarbij is het nodig dat eenmalig de contactgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres) opnieuw worden gedeeld met de MRS uitsluitend voor dit doel. Die gegevens moeten wij voor 28 mei 2023 aan de MRS opgeven. De MRS gaat 1 juli van start.