Werkgroep Geerweg heeft i.s.m. onze werkgroep Verkeer en Veiligheid de definitieve plannen opgesteld

De eerste acties om de Geerweg veiliger te maken zijn reeds uitgevoerd bij de kruisingen Langeraarseweg, Paradijsweg en de Westkanaalweg. Er zijn zandzakken geplaatst voor het zetten van de ondergrond. De grote werkzaamheden zullen starten rond week 32, week van 7 augustus 2023. Alle details staan in de bijgevoegde Nieuwsbrief Geerweg.