Projectgroep Integraal Kindcentrum (IKC)

Basisschool Aeresteijn is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap en onze dorpskern. Vanuit de dorpsraad is er begin 2019 een projectgroep gevormd om zich te buigen over de nieuwe locatie van de school (IKC).  Een IKC is een Integraal Kind Centrum. Dit is een voorziening voor organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten.  

Voor Langeraar zijn twee locaties aangewezen door de gemeente Nieuwkoop voor de ontwikkeling van een IKC: aan het Altiorplein of nieuwbouw op de huidige locatie in het centrum. Beide locaties kennen voor- en nadelen en door middel van een enquête hebben we gevraagd naar uw mening.

Binnenkort komen we met de resultaten.

De werkgroep bestaat uit:
Evelyne Vis
Joris v/d Hoorn
Karin Zoet
Wim Hoogervorst
Bart-Jan Onderwaater
Chiel van Tol
Katarina Hoogervorst 
Renate Koster

U kunt de werkgroepleden altijd benaderen bij eventuele vragen of een mail sturen naar ikc@rondomdeplassen.nl