Geerplas winterklaar

Op 7 november 2015 hebben 9 vrijwilligers namens de Dorpsraad Rondom de Plassen samen met 3 vrijwilligers van Staatsbosbeheer werkzaamheden verricht op de Geerplas. Deze activiteiten passen in het beleid van de dorpsraad en Staatsbosbeheer. Dit beleid is gericht op het behouden van een stuk historisch landschap en een schone leefomgeving rondom de Langeraarse Plassen. Om dit beleid te realiseren worden er twee keer per jaar onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden verricht rondom de Langeraarse Plassen.

Om 9.00 uur stond de koffie klaar bij de Surfclub en ontvingen alle vrijwilligers de instructies voor de ochtend. Na de instructie konden de 5 boten uitvaren met alle hulpmaterialen en aan de slag op de Geerplas.

Twee groepen waren belast met het schaatsvrij maken van de schaatsrouten voor de Langeraarse Plassentocht. De route was niet meer begaanbaar door een aantal omgewaaide bomen tijdens de juli storm van deze zomer. De bomen die de route daadwerkelijk versperden zijn verwijderd, andere omgewaaide bomen bleven hun natuurlijke functie vervullen voor de gesignaleerde ijsvogels in dit gebied. De ijsvogels vissen graag vanaf overhangend hout, tevens bieden zij een ideale plek voor de nesten van de ijsvogels.

Drie andere groepen hebben diverse vormen van zwerfafval verzameld in de eendenkooi en ook een deel van het afbrokkelende plastic aan de oevers van de legakkers verwijderd.

Na deze activiteiten zijn er ook vanuit Staatsbosbeheer aanvullende werkzaamheden uitgevoerd die passen binnen het beleid van het behoud van de natuurhistorische waarde van de Geerplas en in het bijzonder de Eendenkooi.

In maart 2016 zullen opnieuw werkzaamheden worden verricht op de Langeraarse Plassen indien je interesse hebt kun je je aanmelden via nrw@rondomdeplassen.nl En ontvang je aanvullende info.