Nieuws vanuit Werkgroep Langeraarse Plassen

Begin 2014 ondertekenden Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop een intentieverklaring om de kwaliteit van de Langeraarse Plassen te verbeteren. Niet alleen op watergebied maar ook op landschappelijk en recreatief gebied. Om dit te bereiken moet er een samenhangend pakket komen van maatregelen, voorzieningen en afspraken. Diverse belanghebbenden verenigden zich daarom in ‘Werkgroep Langeraarse Plassen’. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van: Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Nieuwkoop, Staatsbosbeheer, Dorpsraad Rondom de Plassen, VELP (watereigenaren), WaterSport Vereniging Langeraar, IJsclub Ter Aar, Surfclub Ter Aar, Ontwikkelingen Paradijsweg, Hengelsportvereniging De Brasem, Scouting Welverro, Zeeverkenners Wapata, Alphense Kanovereniging en WBE (jacht).

Bekijk de presentatie hieronder.