Jaarvergadering uitgesteld

Geachte leden van Dorpsraad “Rondom de Plassen”. 

Helaas moeten we u meedelen dat wij als bestuur hebben besloten om de jaarvergadering van Dorpsraad “Rondom de Plassen”, welke stond gepland op woensdagavond 25 maart, te verzetten i.v.m. het Coronavirus wat nu ook Nederland in zijn greep houdt.

Wij vinden het gezien de huidige situatie niet verantwoord om onze leden bij elkaar te laten komen.

Wij zullen ons als bestuur gaan buigen over een nieuwe datum. Zodra deze bekend is, zullen wij dat aan u meedelen.

We zullen er al wel voor zorgen dat de notulen van jaarvergadering dd 14 maart 2019, de notulen van de extra ledenbijeenkomst dd 13 juni 2019 alsmede het jaarverslag over 2019 uiterlijk 18 maart 2020 op de website (www.rondomdeplassen.nl) worden gepubliceerd zodat u deze alvast door kunt nemen.

We rekenen er op dat u begrip zult hebben voor dit besluit en hopen u snel te ontmoeten tijdens de nieuw te plannen jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur van Dorpsraad “Rondom de Plassen”

Michel Pieterse Secretaris