Ruud Jansen neemt afscheid als bestuurslid

Tijdens ons laatste bestuursvergadering nam Ruud Jansen afscheid als bestuurslid van de dorpsraad. Ruud heeft, na het aantreden van het huidige bestuur 2 jaar geleden, gezorgd voor kennisoverdracht en continuïteit. Als nieuw bestuur moet je toch eerst de weg vinden in de diverse thema’s. Daarom zijn we als bestuur Ruud zeer erkentelijk wat hij allemaal … Meer lezen

Jaarvergadering uitgesteld

Geachte leden van Dorpsraad “Rondom de Plassen”.  Helaas moeten we u meedelen dat wij als bestuur hebben besloten om de jaarvergadering van Dorpsraad “Rondom de Plassen”, welke stond gepland op woensdagavond 25 maart, te verzetten i.v.m. het Coronavirus wat nu ook Nederland in zijn greep houdt. Wij vinden het gezien de huidige situatie niet verantwoord … Meer lezen

Brief aan B&W m.b.t. migrantenhotel Kaag en Braassem

Vorige week heeft de dorpsraad een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Nieuwkoop gestuurd m.b.t. de plannen voor de mogelijke toekomstige vestiging van een migrantenhotel in de gemeente Kaag en Braassem, waarin we verzoeken ons te laten weten hoe de visie van de gemeente Nieuwkoop ten aanzien van deze plannen is. … Meer lezen

Extra ledenvergadering – nieuw bestuur bekrachtigd en oud-bestuursleden erelid

Afgelopen donderdag was de extra ledenbijeenkomst. Het nieuwe bestuur is bekrachtigd door de leden en kan dus nu officieel aan de slag.Dank voor dit vertrouwen namens het bestuur. Daarnaast hebben de leden ingestemd om de oud-bestuursleden, Karin Zoet, Rob Barbiers, Harry Otto, Cor Heemskerk en Ruud Jansen, te benoemen tot erelid van de vereniging als … Meer lezen

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Samenvatting van de door Alfred Steenwinkel, als kiesman namens “Rondom de Plassen” bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS), gehouden lezing op de jaarvergadering van 12 maart 2015.