Locatiekeuze IKC Langeraar

Ook in Langeraar komt een Integraal Kindcentrum (IKC). De gemeente heeft in  de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie. Op basis van dit onderzoekt stelt het college de gemeenteraad voor om het IKC in Langeraar te bouwen op de huidige locatie van basisschool Aeresteijn.

In maart wordt de keuze voorgelegd aan de gemeenteraad. De grootste voordelen van deze locatie zijn de centrale ligging in het dorp en de verkeersveiligheid in het gebied.

Wat is een IKC?

In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Langeraar krijgen in ieder geval basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek, daarnaast komt er een gymzaal bij het IKC.

Voorbereiding en communicatie

Na het besluit van de gemeenteraad, start de gemeente met de voorbereiding voor het ontwerpen van een nieuw gebouw voor het IKC. Inwoners van Langeraar en Papenveer informeren we over het project via onder andere een speciale nieuwsbrief in de bus. Voor direct omwonenden van de locatie organiseert de gemeente binnenkort een eerste bijeenkomst. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het IKC Langeraar in de meningsvormende raad van 4 maart 2021.