Op 21 maart inspraakavond georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop over de energietransitie (meer dan 110 voetbalvelden aan zonnepanelen!!!) bij Restaurant De Dyck!

Op 21 maart a.s. vanaf 19.00 uur heeft de gemeente Nieuwkoop bij Restaurant De Dyck aan de Woudsedijk-Zuid 43, 2481 NB Woubrugge een inspraakavond georganiseerd om met onze burgers de energietransitie, RES, te bespreken.

De gemeente Nieuwkoop heeft, o.a. naar aanleiding van de gesprekken die ze met onze Dorpsraden heeft gehad, inloopavonden georganiseerd in de dorpskernen. Op 21 maart as van 19.30 – 22.00 uur is de inloopavond voor onze dorpen Langeraar en Papenveer. Hier zal gevraagd worden naar uw mening over waar en hoe de zonnevelden moeten worden ingepast. Gebruik uw kans om uw mening te laten horen voor U en uw nageslacht dus kom op 21 maart!

Geef u eerst op via www.denkmee.nieuwkoop.nl