Energie informatieavond in Parola groot succes!!!

Afgelopen maandagavond 18-9 waren meer dan 75 mensen naar de Energie-voorlichtingsavond gekomen. De avond werd gezamenlijk georganiseerd door de Gebiedsco-operatie, de gemeente Nieuwkoop en onze Dorpsraad “Rondom de Plassen”. Het resultaat van de avond was dat er meer dan 15 mensen zich hebben aangemeld om verder mee te denken en te helpen. Veel vragen zijn beantwoord. De gemeente zal alle informatie, vragen en reacties van de avond op haar website publiceren: www.duurzaam-nieuwkoop.nl 

Geert Martens, energiecoach vanuit de Gebiedscooperatie legde uit wat een energiecoach voor geïnteresseerden kan doen om te besparen op de energiekosten. Dit gaat van gedragsverandering tot het helpen met het aanvragen van subsidies voor isolatiemaatregelen.

Bertus Mertens, Procesmanager Energietransitie van de gemeente Nieuwkoop, legde uit wat voor subsidieregelingen er zijn voor energiebesparende maatregelen op landelijk niveau en vanuit de gemeente. Dit kan oplopen tot 50% van de investering!!!

Bertus legde ook uit dat bij de aanleg van het integraal kindcentrum (IKC) in Langeraar een warmtenet wordt geïnstalleerd. Dit biedt mogelijkheden voor energiebesparing voor bewoners in de omgeving van het IKC. Hoe meer deelnemers aan dit warmtenet hoe lager de aanleg- en onderhoudskosten per adres. Doel van deze uitleg was om te peilen wat de bewoners vinden van warmtenet en of men belangstelling zou hebben om op warmtenet aan te sluiten

Tom de Kleer, wethouder van de gemeente Nieuwkoop, gaf uitleg hoe de gemeente Nieuwkoop omgaat met energiebesparing en -transitie.

Al met al een geslaagde avond waarbij onze inwoners veel duidelijk is geworden over waar ze moeten zijn voor hulp en ondersteuning bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. In dit artikel zijn de presentaties van Geert en Bertus bijgevoegd, zie onderaan dit artikel. De gemeente Nieuwkoop zal haar informatie ook op haar website zetten: www.duurzaam-nieuwkoop.nl