Parola blijft voorlopig open!

De gemeente heeft veel onduidelijkheid gecreëerd rondom de sluiting en de plannen met het pand Parola in het centrum van Langeraar. De uitbater van net pand “De Party regelaar” is er zelf maar achteraan gegaan bij de gemeente en heeft te horen gekregen dat Parola niet in mei 2024 al dicht gaat maar op z’n vroegst in juli 2024, zie ook bijgevoegd Facebook artikel.

Onze Dorpsraad en m.n. onze werkgroep ROWW is ook naar de gemeente gestapt om te horen wat de centrumplannen voor Langeraar zijn. Als Parola weggaat dan staan ook de verenigingen die er gebruik van maken op straat. Onze Dorpsraad vraagt daarom aan de gemeente om de eerder beloofde bewonersavond te organiseren. Doel is dat de gemeente helderheid creëert over wat er speelt en dat onze burgers inspraak krijgen in wat er gebeurt voordat zaken onderhands worden geregeld. De Dorpsraad zal U op de hoogte houden en betrekken!

PAROLA BLIJFT OPEN!

Het pand van Parola Partycentrum is eigendom van de Gemeente Nieuwkoop. Party Regelaar beheerd als bedrijf de dagelijkse gang van zaken en de horeca in de ruimste zin van het woord in Parola.

Zoals de meeste mensen wel vernomen hebben uit de media of van horen zeggen, is dat het pand van Parola verkocht gaat worden en ontwikkeld gaat worden tot een supermarkt. Daar zijn verschillende ideeën en voorstellen voor. Naar deze ideeën en plannen moeten nog goed gekeken worden door verschillende mensen en partijen voordat men verder kan en een juiste datum van sluiting van Parola kan bepalen.

Er is veel onrust en onduidelijkheid over veel zaken, maar voor ons als beheerder is er nu duidelijkheid en is de eerste afspraak gemaakt met de Gemeente, dat Parola op zijn vroegst 15 juli gaat sluiten. Ook deze datum is niet zeker en kan ook nog vooruitgeschoven worden verder in 2024. Dat hangt van verschillende externe factoren af. We houden u op de hoogte.

Feesten, partijen, bruiloften, verjaardagen, bijeenkomsten of familie diners:

Voor ons is het nu belangrijk, dat we nu kunnen communiceren naar iedereen, dat wij er in ieder geval tot de zomervakantie zijn om feesten, partijen, bruiloften, verjaardagen, bijeenkomsten of familie diners te verzorgen voor jullie.

Dus komt allen nog een keer naar Parola voor uw (laatste) feestje? Wij blijven even enthousiast om met veel plezier, passie en toewijding jullie te kunnen bedienen.

Groeten van Team Parola Partycentrum Langeraar