Informatieavond Parola 27 februari as inzake verduurzaming en energiebesparing

Op 27 februari as organiseert onze Dorpsraad samen met de gemeente Nieuwkoop en de Gebiedscoöperatie een informatieavond inzake kostenbesparing op energie door verschillende maatregelen zoals verduurzaming van de woning met subsidiemogelijkheden en aansluiten op het mogelijk aan leggen van een warmtenet. Alle inwoners van Langeraar en Papenveer zijn van harte welkom in Parola vanaf 19.00 tot 21.30, zie bijgaande brief zoals deze door de gemeente Nieuwkoop is rondgestuurd.