Beleidskader voor de energietransitie is gepubliceerd en u kunt t/m 10 april as reageren!

Onze gemeente heeft haar beleidskader voor de doorvoering van de energietransitie gepubliceerd op Denkmee.Nieuwkoop.nl. Hier kunt U reageren t/m 10 april! Voor de volledigheid voegen we hier het beleidskader toe en de bijlagen. Op 6 juni zal de gemeenteraad gevraagd worden een besluit te nemen over al of niet doorvoering van dit beleidskader. Daarna kunt U alleen reageren d.m.v. bezwaarprocedures.

Nu kunt U tot 10 april op de inhoud van het voorgestelde beleidskader reageren. De gemeente kan deze reacties nog verwerken. U kunt reageren via deze link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=31i__d00kU-UgWjGcma9B7G9WZgKDXpDiIHPyvNp1ANUNzlINUtSOElFMUFVMkZLSU9RTEQ4NTI0WS4u&origin=lprLink