Resultaten enquête locatie IKC bekend

Afgelopen maanden heeft de projectgroep Integraal Kindcentrum (IKC) zich bezig gehouden met de enquête over welke locatie de voorkeur heeft bij de bewoners van Langeraar en Papenveer.

Voor Langeraar zijn twee locaties aangewezen door de gemeente Nieuwkoop voor de ontwikkeling van een IKC: aan het Altiorplein of nieuwbouw op de huidige locatie in het centrum.

Aanpak
De enquête is gehouden door de deze huis-aan-huis te verspreiden in de kernen Langeraar en Papenveer. Ook heeft de projectgroep tijdens de braderie in september de bezoekers geënquêteerd.

Resultaten
Door het coronavirus heeft e.e.a. wat langer geduurd, maar inmiddels zijn de resultaten bekend en zijn op 22 juni j.l. via een online-vergadering gepresenteerd aan de gemeente.

De resultaten zijn hieronder terug te lezen en spreken een duidelijke voorkeur uit voor de huidige locatie, waarbij het behoud van het centrum het belangrijkste argument is.

In lijn met dit resultaat heeft de projectgroep de gemeente dan ook geadviseerd om te kiezen voor de huidige locatie van Aeresteijn als nieuwe locatie van een IKC.

Vervolgstappen
De gemeente heeft aangegeven dit overduidelijke resultaat mee te nemen in de besluitvorming over de definitieve locatie. Dit besluit zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden genomen. De start van de bouw is gepland in 2025.

Het bestuur van de dorpsraad heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij de vervolgstappen en zal daarnaast met de projectgroep bespreken in welke samenstelling en vorm we ons gaan organiseren in de fasen hierna.

Mocht de presentatie hieronder niet zichtbaar zijn, klik dan hier om deze te openen.