Baggerwerkzaamheden Noordplas Langeraar

Afgelopen ledenvergadering kwamen ook de baggerwerkzaamheden in de Noordplas aan de orde. Direct omwonenden worden al geïnformeerd, maar ook andere bewoners zijn geïnteresseerd wat er allemaal gebeurt.

Achtergrondinformatie is te vinden op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Op verzoek van de aanwezige leden zullen we met regelmaat de stand van zaken op onze site melden op basis van de voortgangsinformatie die we ontvangen van het Hoogheemraadschap.


Update week 22

Goedemiddag allen,

Gelukkig zijn het weer en de vooruitzichten wat beter. Het koude en natte weer heeft voor wat vertraging gezorgd!

Er is een vraag over vissen en baggeren binnengekomen, in hoeverre de vis en zijn broedsel met de bagger wordt mee gebaggerd? Er wordt gebaggerd met een Augerzuiger, deze draait langzaam en trilt behoorlijk tijdens het werk. Dit geeft de vis op tijd de waarschuwing om weg te vluchten. De collega’s met baggerervaring geven aan dat er minimaal vis meegaat met het baggeren, zeker op een grote open plas waar ze alle kanten op kunnen vluchten. Visbroedsel zit niet in de bagger maar meestal langs de kanten, waar schuilplekken zijn tussen de planten of stortstenen en het water wat warmer is. Het baggeren gebeurt vanaf 10 meter uit de kant, dus deze lopen geen gevaar. Aannemer Schilder laat zich hierin ook door een ecoloog begeleiden: Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.

Vorige week:

Vrijdag is begonnen met het baggeren van de niet verspreidbare bagger!

Voor de direct omwonenden langs de plas: Uitvoerder Hendrik Vonk Noordegraaf heeft een vooropname van één kant van de plas gedaan. Met de vooropname zijn alle beschoeiingen, steigers en andere constructies gefotografeerd. Mochten er na het werk beschadigingen zijn aan de oever, dan kan dat hiermee aangetoond worden.

Deze week van 31 mei tot 4 juni
Voor de afvoer van de bagger wordt nog even gewacht op goedkeuring van het bevoegd gezag, morgen kan daar waarschijnlijk mee gestart worden. Voor de afvoer van de bagger betekent het dat er 16 vrachtwagens per dag aan en afrijden bij de Geerweg.

Het baggerdepot in de weilanden naast de Geerplas wordt ingericht. De inrichting heeft wat vertraging opgelopen door het natte en koude weer van vorige week.

De vooropname van beschoeiingen en steigers wordt afgerond voor de andere kant van de plas.

Week van 7 tot 11 juni (23)
De elektrische baggerzuiger komt 10 juni op het water!

De persleiding voor de bagger wordt over de plas gelegd (de leidingen liggen nu in de noordwest hoek van de plas op het water te wachten).

Week van 14 tot 18 juni (24)
Start van het elektrisch baggeren op 14 juni!

Overall planning:

  • Voorbereiding werkzaamheden en aanleg weilanddepot – nu t/m juni 2021
  • Uitvoering baggerwerk – mei 2021 t/m september 2022
  • Aanvang natuurzone – juli 2021 t/m november 2022
  • Grondwerk en inrichting – september 2021 t/m november 2022.

Update week 23

De niet verspreidbare bagger wordt nu gebaggerd (zie ook you tube linkjes) en afgevoerd naar een depot (niet naar het weilanddepot). Naar aanleiding van deze werkzaamheden kwam bij ons de vraag binnen hoe het zit met de 10 m afstand tot de kant. Bij het baggeren wordt ontgravingslijn op afstand van 10 m tot de kant aangehouden. De niet verspreidbare bagger ligt soms vanaf 10 m van de kant, maar soms ook op grotere afstand zoals 30 tot 40 meter. Als de niet verspreidbare bagger is verwijderd, zal de elektrische baggerzuiger vanaf de 10 m lijn baggeren!

Baggerkraan aan het werk

Uitleg over hoe er op de juiste diepte wordt gewerkt met de kraan:

Overslag van de bagger naar de vrachtauto

Vertrek lege beunbakken naar kraan

Week van 7 tot 11 juni (23)
Het baggeren van de niet verspreidbare bagger loopt deze week door. Het baggerdepot in de weilanden naast de Geerplas wordt ingericht. De inrichting heeft wat vertraging opgelopen door het natte en koude weer van vorige week. De vertraging werkt nog even door wat betekent dan de startdatum van 14 juni waarschijnlijk niet gehaald gaat worden.

De vooropname van beschoeiingen en steigers wordt afgerond voor de andere kant van de plas.

Inrichting baggerdepot

De elektrische baggerzuiger komt hopelijk deze week op het water maar dat kan ook volgende week worden! Het ombouwen kost meer tijd dan ingeschat en is wat vertraagd, het ombouwen van diesel naar elektrisch is (nog) geen routine werk.

Week van 14 tot 18 juni (24)
De persleiding voor de bagger wordt over de plas gelegd (de leidingen liggen nu in de noordwest hoek van de plas op het water te wachten)

Start van het elektrisch baggeren stond op 14 juni maar door de eerdere vertraging is dit nog niet zeker.  


Update week 24

De inrichting van het baggerdepot is deze week goed opgang gekomen, maar voordat deze in gebruik genomen kan worden, duurt het nog zeker 4 weken. Dit betekent dat het elektrisch baggeren pas rond 12 juli zal beginnen. Tegen die tijd komt ook de zuiger pas op de plas en worden de persleidingen aangelegd.

Afgelopen week van 7 tot 11 juni (23)
Het baggeren van de niet verspreidbare bagger verloopt volgens planning. Er zijn 101 vrachten afgevoerd! De inrichting van het baggerdepot naast de Geerplas is gestart.

De vooropname van beschoeiingen en steigers is afgerond voor de hele plas. Met de vooropname zijn alle beschoeiingen, steigers en andere constructies gefotografeerd. Mochten er na het werk beschadigingen zijn aan de oever, dan kan dat hiermee aangetoond worden.

Aanleg depot

En in het album zitten twee filmpjes, een van de aanleg van het depot en een van het baggeren.

Week van 14 tot 18 juni (24)
De inrichting van het baggerdepot en het baggeren van de niet verspreidbare bagger lopen door.

Week van 12 tot 16 juli (28)
Aanvang elektrisch baggeren?