Dorpsraad richt Taskforce RES op

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelen rond de Regionale Energiestrategie (RES).

Er zijn al diverse initiatieven geweest richting Gemeente Nieuwkoop, maar nog niet met het gewenste resultaat en er zijn met name zorgen over hoe het hele proces tot nu toe is gelopen.

Daarom is tijdens de ledenvergadering besloten om een zogenaamde Taskforce op te richten met een aantal deelnemers vanuit de leden, werkgroep NRW en het bestuur. Hierin bundelen we een aantal krachten, zoals kennis over de RES, de wil om de belangen van onze dorpskernen te behartigen en om het vervolgproces te kunnen blijven volgen.

We zien onze taak om te reageren richting de gemeente, zodat:
1. Het besluitvormingsproces ter discussie wordt gesteld
2. De gemeente de energieladder eerst toepast, voordat gebieden worden aangewezen

In deze groep zullen we onze vervolgstappen bepalen en oppakken.

Via onze website en Facebook houden we u op de hoogte.