Update baggerwerkzaamheden week 25 t/m 27

Update week 25

Afgelopen week zijn er niet veel spannende zaken gebeurd. Het baggeren van de niet verspreidbare bagger loopt door. De kraan voor deze bagger is verhuisd van de hoek met de strooplikker naar de overkant en zal daar nog voor ongeveer twee weken werk hebben. Dinsdag zijn er fotografen mee geweest op de kraan om foto’s van water in beweging te maken voor onze website van Rijnland. Als deze foto’s gebruikt gaan worden, zal ik ze delen. Langeraar op de achtergrond 😉.

De inrichting van het baggerdepot loopt ook door.

Baggerkraan op de plas

De volgende nieuwsbrief komt als er veranderingen zijn te melden, dus het kan zijn dat het twee weken duurt. Dan zal ik ook terugkomen of en welke resultaten er zijn te melden van de waterkwaliteitsmetingen!

De inrichting aan de Geerweg wordt verfijnd:

Week van 12 tot 16 juli (28)
Half juli is de tijd dat de zuiger verwacht wordt. Aanvang elektrisch baggeren?


Update week 26 en 27

Afgelopen week zijn er niet veel spannende zaken gebeurd. Het baggeren van de niet verspreidbare bagger is verhuisd van de hoek met de strooplikker naar de overkant en dat is deze week klaar. Alleen de boeien en een ponton liggen er nog en worden volgende week opgeruimd. De inrichting van het baggerdepot loopt nog ongeveer 4 weken door.

Dinsdag 15 juni zijn er fotografen mee geweest op de kraan om foto’s van water in beweging te maken voor onze website van Rijnland. Als deze foto’s gebruikt gaan worden, zal ik ze delen. Langeraar op de achtergrond 😉.

Vanuit de aannemer JP Schilder is er een artikel verschenen over het elektrisch baggeren.

Nog even iets over de Waterwasser bij de Zuidplas.

De eerste fase van proefnemen: het verwijderen van algen uit het water is geslaagd. Maar het restproduct dat overblijft na het centrifugeren bevat nog teveel water. De volgende stap is het indikken van dit restproduct naar een vaste(re) substantie. Deze fase gaat begin juli in. Voor degene die nog meer willen weten, dit is de techniek die wordt gebruikt: https://www.flottweg.com/product-lines/decanter/

De vaste substantie kan worden afgevoerd naar de zuivering, vergist of mogelijk zelfs hergebruikt als meststof.

De waterwasser staat aan de Paradijsweg kant langs de plas en ziet er zo uit:

In het youtube filmpje legt Jorrit Timmers uit hoe de waterwasser werkt. (hier heeft hij de innovatieprijs mee gewonnen!)

Resultaten van de online waterkwaliteitsmetingen in de Noordplas
Eigenlijk is het resultaat dat er niet veel resultaat is. Op zich goed nieuws, de meetwaarden zijn voor zuurstof vrij constant rond de 6 mg/l. Wat op zich wat laag is voor een plas, daar ligt het meestal rond de 8 a 9 mg/l maar voor de vissen geen enkel probleem geeft. De troebelheidsmetingen zijn vrij constant en nemen langzaam toe wat zeer waarschijnlijk komt door de toename van de algen in het water na de heldere periode.

Week van 19 tot 23 juli (29)
Rond maandag 19 juli is de tijd dat de zuiger verwacht wordt. Die week wordt er proefgedraaid met de zuiger en de machinist maar nog niet gebaggerd. De baggerpersleiding zal waarschijnlijk later worden aangelegd.

Week 30, 31 en 32 Bouwvak voor de aannemer.
De werkzaamheden liggen grotendeels stil. In week 32 (9 tot 13 augustus) wordt de baggerpersleiding mogelijk al aangelegd om maandag 16 augustus een vliegende start te kunnen maken. 

Week 16 augustus tot 20 aug (33)
Maandag 16 augustus aanvang van het elektrisch baggeren!

Overall planning (aangepast):

  • Voorbereiding werkzaamheden en aanleg weilanddepot – nu t/m juli 2021
  • Uitvoering baggerwerk – mei 2021 t/m september 2022
  • Aanvang natuurzone – okt 2021 t/m november 2022
  • Grondwerk en inrichting – okt/nov 2021 t/m november 2022.