De Beuk Erin!

Heeft u ook zo genoten van de prachtige Rode Beuk op het kerkplein? Maar helaas, de Beuk is niet meer.

Konden we bijna een eeuw genieten van zijn imposante verschijning, de laatste jaren ging de boom hard achteruit. Men heeft de Beuk nog op verschillende manieren proberen te redden maar helaas is dat niet gelukt. Op woensdag 18 maart 2015 is de Beuk gerooid.

Vindt u het kerkplein ook zo kaal?

Het kerkbestuur van de Heilige Adrianuskerk en dorpsvereniging “Rondom de Plassen” willen graag een nieuwe Rode Beuk laten plaatsen. Een boom die, evenals zijn voorganger, centraal aanwezig is in ons dorp. Dit kan natuurlijk een klein boompje zijn maar wij zien graag een boom terugkomen die direct bij plaatsing al beeldbepalend is.

U wilt toch ook een mooie grote Rode Beuk? Met uw hulp gaat dat zeker lukken.

Natuurlijk hangt er aan een grotere Rode Beuk ook een hoger prijskaartje. Hoe meer geld u als dorpsgenoten uit Langeraar en Papenveer bij elkaar weet te brengen, hoe groter de nieuwe Rode Beuk zal zijn. Dank zij de aanzienlijke bijdrage van de gemeente Nieuwkoop is ons streefbedrag nu € 12.600,-. Hiermee kan een boom met een dikte van 32 centimeter teruggeplaatst en onderhouden worden.

Uw hulp is meer dan welkom en wordt zeer op prijs gesteld. Een bijdrage doen kan op de volgende manieren:

  • Maak uw bijdrage over op rekening NL74 RABO 0305 8748 37 ten name van “De Beuk Erin – Langeraar”.
  • Lever uw bijdrage in bij de stand van dorpsvereniging “Rondom de Plassen” op de braderie. Daar kunt u ook meer informatie krijgen over de voortgang van onze actie.

Bezoek ook onze facebookpagina “De Beuk Erin” (www.facebook.com/derodebeuk) voor het laatste nieuws. Ook op www.rondomdeplassen.nl verschijnt regelmatig een update. Namens het kerkbestuur van de Heilige Adrianuskerk en de dorpsvereniging willen wij u hartelijk danken voor uw steun.