Ruud Jansen neemt afscheid als bestuurslid

Tijdens ons laatste bestuursvergadering nam Ruud Jansen afscheid als bestuurslid van de dorpsraad. Ruud heeft, na het aantreden van het huidige bestuur 2 jaar geleden, gezorgd voor kennisoverdracht en continuïteit.

Als nieuw bestuur moet je toch eerst de weg vinden in de diverse thema’s. Daarom zijn we als bestuur Ruud zeer erkentelijk wat hij allemaal voor het bestuur heeft gedaan en begrijpen zijn besluit. Een druk privéleven, lid van twee werkgroepen (MW en NRW) én bestuurslid is best veel.

We zijn blij dat Ruud wel lid blijft van de twee werkgroepen en zijn tijd en energie blijft inzetten voor onze twee kernen.

Daarom nogmaals: Ruud, dank namens de dorpsraad!